Schody, zábradlie a nábytok do chodby

© 2020 Rudolf Tóth - Stolár, nábytkár a umelecký drevorezbár, Slovensko